Enerex

การเลือกใช้เครื่องสำรองไฟฟ้า

การเลือกใช้เครื่องสำรองไฟฟ้า ถือว่าเป็น ปัญหาที่ ผู้ใช้งาน หลาย ๆ คน คิดไม่ตกว่า จะเลือกซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ยังไงดีในตลาด มีเครื่องสำรองไฟฟ้า หลากหลายรุ่น หลากหลายยี่ห้อ แล้ว แบบไหน ขนาดไหน จะเหมาะสม
การเลือก เครื่องสำรองไฟฟ้า เลือกง่าย ๆ มี 3 ขั้นตอน

  1. อันดับแรก มองหา เครื่องหมาย มอก บนเครื่องสำรองไฟฟ้า หาก เครื่องสำรองไฟฟ้า ที่ดู ไม่มี มอก ที่แสดงถึง ผู้ผลิต ผู้นำเข้า ชัดเจน และ มีการแสดงขนาดที่ชัดเจนว่า ขนาดกี่ va หรือ กี่ watt
  2. อันต้บสอง ให้ดูว่า อุปกรณ์ ที่เราต้องการ เอา เครื่องสำรองไฟฟ้า ไป สำรองไฟ มีการกินไฟ ที่ กี่ watt โดยดูที่ ฉลาก ของอุปกรณ์ นั้น ๆ ซึ่ง ถ้าหากฉลาก บอกการกินไฟฟ้า เป็น แอมป์ ก็ ให้ นำเอา จำนวน แอมป์ นั้น ไป คูณ กับ แรงดันไฟฟ้า เช่น หาก ฉลาก บอกว่า กินไฟ ที่ 2A ก็ นำ 2 ไป คูณ 220 ก็จะเท่ากับ 440 ซึ่ง ตัวเลข440 คือ 440 วัตต์ ซึ่งเป็น ค่าการใช้ไฟฟ้าของอุปกรณ์
  3. อันดับสาม ให้เลือก เครื่องสำรองไฟฟา ที่แสดง watt มากกว่า ข้อสอง เช่น หากคำนวน ได้ 440วัตต์ ตามข้อสอง ก็ ต้องหา เครื่องสำรองไฟฟ้า ที่มีค่า watt มากกว่า 440
  4. อันดับสี่ ต่อไปก็ต้องมาดูว่า อุปกรณ์ ที่จะนำ UPS ไปสำรองไฟฟ้า มีลักษณะการกินไฟ แบบไหน เช่น ถ้า เป็น TV ที่มการกินไฟฟ้า สม่ำเสมอ ก็ สามารถเลือกใช้ เครื่องสำรองไฟฟ้า แบบ line interactive ที่ output เป็นแบบ simulated sinewave ได้ แต่ ถ้าเป็น PC gaming ที่มีการกินไฟฟ้าสูง อย่างต่อเนื่อง อันนี้ ก็ ต้อบปรับไปใหช้เป็น เครื่องสำรองไฟฟ้า แบบ True Online ที่มี output เป็น แบบ pure sinewave
  5. อันดับห้า ก็ต้องมาดูว่า ต้องการ ให้สำรองไฟฟ้า นาน แค่ไหน ถ้า ต้องการสำรองไฟฟ้า ให้นาน ก็ ต้อง เลือก เครื่องสำรองไฟฟ้า ที่มี ขนาด แบตเตอรี่ ที่ใหญ่ หรือ จำนวน แบตเตอรี่ ที่มากกว่า 1 ก้อน เช่น เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1000va/550watts ซึ่งมี แบตเตอรี่ 1 ก้อน และ เครื่องสำรองไฟฟ้า 1000va/600watts ซึ่งมี แบตเตอรี่ 2 ก้อนเครื่องสำรองไฟฟ้า ที่มี แบตเตอรี่ มากกว่า ก็ สามารถสำรองไฟฟ้า ได้มากกว่า เครื่องที่มีก้อนเดียว ในการกินไฟฟ้า ที่เท่ากัน

เพียง เท่านี้ การเลือกเครื่องสำรองไฟฟ้า ก็ เป็นเรื่องง่าย นิดเดียว